Gyldendal uddeler Formidlingsprisen og Læseprisen 2018

Gyldendal Uddannelse uddeler hvert år en formidlingspris til en eller flere af forlagets forfattere, som har ydet en særlig indsats på deres felt. I år gik prisen til sociolog og professor emeritus Heine Andersen og professor Lars Bo Kaspersen. I år er der også uddelt en læsepris, som tilfaldt Rachel Röst, stifter af non-profitorganisationen LÆS FOR LIVET begge priser blev uddelt ved Gyldendal Uddannelses efterårsreception torsdag eftermiddag.

Formidlingsprisen

Lars Bo Kaspersen og Heine Andersen modtager formidlingsprisen for deres pionerarbejde med og udgivelser af lærebøger og debatbøger, som har haft stor værdi for udbredelsen af samfundsvidenskaben i Danmark.

Det gælder ikke mindst udgivelsen Klassisk og moderne samfundsteori - også kaldet "Marmorbogen"-  og det er meget sigende for bogens popularitet, at den ligefrem har fået et kælenavn. Bogen dækker et udbredt behov, som stadig er til stede ikke kun på de samfundsvidenskabelige universitetsstudier, men også på andre områder, hvor samfundsvidenskabelig refleksion er vigtig. Bogen udkom første gang i 1996 og sælger stadig som grundbog nu i femte og reviderede udgave.

"På Hans Reitzels Forlag er vi stolte af at udgive forfattere, der evner at formidle til de mange, og forfattere, der tør danne grundlag for samfundskritik, og som vover pelsen for de kerneværdier, der udgør grundlaget for et vidensbaseret samfund. Lars Bo Kaspersen og Heine Andersen evner alt dette og mere til," sagde forlagsdirektør Hanne Salomonsen ved prisoverrækkelsen.

Læseprisen

Stifteren af non-profit organisationen LÆS FOR LIVET Rachel Röst modtager prisen for at skabe læselyst og lige muligheder for adgang til bøger for udsatte børn og unge på døgninstitutioner. Sagt med andre ord: Der skal også være mulighed for at vokse op i et hjem med bogreol, selvom man bor på børnehjem.

"Gyldendal har siden LÆS FOR LIVETs begyndelse i 2012 doneret bøger løbende og fulgt med i det spændende og vigtige arbejde, som de udfører på daglig basis. Et arbejde, som er med til at skabe social forandring, eftertænksomhed, gode oplevelser og muligheder for bedre liv for de børn og unge, som vokser op på døgninstitutioner rundt i hele landet," fortalte Hanne Salomonsen, da hun motiverede prisen.

Hver modtager af Gyldendal Uddannelses priser får 25.000 kr.